Phải nghỉ làm, thu nhập của công nhân "teo" đi một nửa

Lên top