Giúp công nhân yên tâm bám trụ “3 tại chỗ”

Trao quà cho công nhân đang thực hiện 3 tại chỗ của Công ty TNHH Emico, KCN Long Bình (Đồng Nai). Ảnh: Hà Anh Chiến
Trao quà cho công nhân đang thực hiện 3 tại chỗ của Công ty TNHH Emico, KCN Long Bình (Đồng Nai). Ảnh: Hà Anh Chiến
Trao quà cho công nhân đang thực hiện 3 tại chỗ của Công ty TNHH Emico, KCN Long Bình (Đồng Nai). Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top