Sẽ dừng hoạt động nếu doanh nghiệp không xét nghiệm COVID-19 cho công nhân

Phong tỏa khu công nghiệp Quảng Phú nơi có 5.400 công nhân làm việc. Ảnh: Văn Phong
Phong tỏa khu công nghiệp Quảng Phú nơi có 5.400 công nhân làm việc. Ảnh: Văn Phong
Phong tỏa khu công nghiệp Quảng Phú nơi có 5.400 công nhân làm việc. Ảnh: Văn Phong
Lên top