Ông Nguyễn Thế Lập tái cử chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

Ra mắt Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: P.V.
Ra mắt Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: P.V.
Ra mắt Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: P.V.
Lên top