Nghịch lý cung - cầu lao động sau Tết: Thừa vẫn thừa - thiếu vẫn thiếu

Người lao động trực tiếp đến Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội tìm việc sau Tết. 
Ảnh: Anh Thư
Người lao động trực tiếp đến Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội tìm việc sau Tết. Ảnh: Anh Thư
Người lao động trực tiếp đến Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội tìm việc sau Tết. Ảnh: Anh Thư
Lên top