Doanh nghiệp dệt may ra đường tìm, người lao động vẫn vắng bóng

Doanh nghiệp dệt may ở Quảng Trị tìm mọi cách tuyển dụng lao động, nhưng vẫn chưa tuyển đủ số lượng. Ảnh: HT.
Doanh nghiệp dệt may ở Quảng Trị tìm mọi cách tuyển dụng lao động, nhưng vẫn chưa tuyển đủ số lượng. Ảnh: HT.
Doanh nghiệp dệt may ở Quảng Trị tìm mọi cách tuyển dụng lao động, nhưng vẫn chưa tuyển đủ số lượng. Ảnh: HT.
Lên top