Người lao động vui mừng khi con được trở lại trường

Chị Triệu Thị Huyền tranh thủ dạy con học tại nhà khi phải học online. 
Ảnh: Đức Long
Chị Triệu Thị Huyền tranh thủ dạy con học tại nhà khi phải học online. Ảnh: Đức Long
Chị Triệu Thị Huyền tranh thủ dạy con học tại nhà khi phải học online. Ảnh: Đức Long
Lên top