Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp

Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam tặng quà Tết cho đại diện gia đình người lao động. Ảnh: Mai Dung
Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam tặng quà Tết cho đại diện gia đình người lao động. Ảnh: Mai Dung
Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam tặng quà Tết cho đại diện gia đình người lao động. Ảnh: Mai Dung
Lên top