Bình Dương: Doanh nghiệp kê bàn ra đường ngóng tuyển lao động sau Tết

Doanh nghiệp ở Bình Dương kê bàn ra lề đường ngóng lao động sau Tết. Ảnh: Đình Trọng
Doanh nghiệp ở Bình Dương kê bàn ra lề đường ngóng lao động sau Tết. Ảnh: Đình Trọng
Doanh nghiệp ở Bình Dương kê bàn ra lề đường ngóng lao động sau Tết. Ảnh: Đình Trọng
Lên top