Ngày đầu công nhân Khu chế xuất Tân Thuận không sử dụng xe gắn máy đi làm

Cổng Khu chế xuất Tân Thuận sáng ngày 14.7 không còn cảnh hàng chục ngàn công nhân đi xe gắn máy đi làm. Ảnh Đức Long
Cổng Khu chế xuất Tân Thuận sáng ngày 14.7 không còn cảnh hàng chục ngàn công nhân đi xe gắn máy đi làm. Ảnh Đức Long
Cổng Khu chế xuất Tân Thuận sáng ngày 14.7 không còn cảnh hàng chục ngàn công nhân đi xe gắn máy đi làm. Ảnh Đức Long
Lên top