Hàng loạt doanh nghiệp ở Đồng Nai xét nghiệm COVID-19 cho công nhân

Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam. Ảnh: Hà Anh Chiến
Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam. Ảnh: Hà Anh Chiến
Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top