Người tham gia giảm nhưng doanh thu bán hàng đa cấp vẫn tăng

Năm 2016 có đến 1,3 triệu người tham gia thì đến nay (2020) chỉ còn khoảng hơn 644.996 người ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp. Ảnh TL.
Năm 2016 có đến 1,3 triệu người tham gia thì đến nay (2020) chỉ còn khoảng hơn 644.996 người ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp. Ảnh TL.
Năm 2016 có đến 1,3 triệu người tham gia thì đến nay (2020) chỉ còn khoảng hơn 644.996 người ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp. Ảnh TL.
Lên top