Khánh Hòa tổ chức test nhanh COVID-19 cho công nhân khu công nghiệp

Toàn bộ công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm, Khánh Hoà) đã được lấy mẫu test nhanh COVID-19. Ảnh: Thanh Nhàn
Toàn bộ công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm, Khánh Hoà) đã được lấy mẫu test nhanh COVID-19. Ảnh: Thanh Nhàn
Toàn bộ công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm, Khánh Hoà) đã được lấy mẫu test nhanh COVID-19. Ảnh: Thanh Nhàn
Lên top