LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tiếp tục rà soát các trường hợp khó khăn để hỗ trợ

Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tiếp tục rà soát các trường hợp đoàn viên, người lao động khó khăn để hỗ trợ kịp thời. Ảnh: CĐQ
Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tiếp tục rà soát các trường hợp đoàn viên, người lao động khó khăn để hỗ trợ kịp thời. Ảnh: CĐQ
Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tiếp tục rà soát các trường hợp đoàn viên, người lao động khó khăn để hỗ trợ kịp thời. Ảnh: CĐQ
Lên top