CĐ Dầu khí gửi Thư cảm ơn người lao động đồng hành cùng phòng, chống dịch

Lên top