Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị hỗ trợ tiêu thụ nông sản

Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức (Hà Nội) hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ nông sản. Ảnh: CĐH
Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức (Hà Nội) hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ nông sản. Ảnh: CĐH
Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức (Hà Nội) hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ nông sản. Ảnh: CĐH
Lên top