LĐLĐ huyện Quảng Trạch: Nổi bật các hoạt động xã hội vì người lao động

Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Xuân Thạch trao giấy khen cho những tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong năm 2017. Ảnh: Lê Phi Long
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Xuân Thạch trao giấy khen cho những tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong năm 2017. Ảnh: Lê Phi Long
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Xuân Thạch trao giấy khen cho những tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong năm 2017. Ảnh: Lê Phi Long