LĐLĐ tỉnh Hậu Giang: Chỉ đạo thành công đại hội điểm Công đoàn huyện Phụng Hiệp

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang – Lê Thị Thanh Lam trao cờ lưu niệm cho LĐLĐ huyện Phụng Hiệp
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang – Lê Thị Thanh Lam trao cờ lưu niệm cho LĐLĐ huyện Phụng Hiệp
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang – Lê Thị Thanh Lam trao cờ lưu niệm cho LĐLĐ huyện Phụng Hiệp