LĐLĐ TỈNH THÁI BÌNH:

Hoạt động công đoàn đáp ứng nhu cầu đoàn viên

Ngay tại lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (2.2.1908 - 2.2.2018), LĐLĐ huyện, thành phố và Công đoàn ngành tỉnh Thái Bình tổ chức ký giao ước thi đua năm 2018. Ảnh: H.H
Ngay tại lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (2.2.1908 - 2.2.2018), LĐLĐ huyện, thành phố và Công đoàn ngành tỉnh Thái Bình tổ chức ký giao ước thi đua năm 2018. Ảnh: H.H
Ngay tại lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (2.2.1908 - 2.2.2018), LĐLĐ huyện, thành phố và Công đoàn ngành tỉnh Thái Bình tổ chức ký giao ước thi đua năm 2018. Ảnh: H.H
Lên top