600 người lao động sẽ được LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tặng quà trong Chương trình Tết Sum vầy

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ hai từ phải sang) và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thăm hỏi CNLĐ trong Tháng Công nhân 2017. Ảnh: V.L
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ hai từ phải sang) và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thăm hỏi CNLĐ trong Tháng Công nhân 2017. Ảnh: V.L
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ hai từ phải sang) và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thăm hỏi CNLĐ trong Tháng Công nhân 2017. Ảnh: V.L