LĐLĐ huyện Chợ Mới tham gia kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Quang cảnh làm việc của Đoàn kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã Thanh Vận. Ảnh: LĐLĐ huyện Chợ Mới
Quang cảnh làm việc của Đoàn kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã Thanh Vận. Ảnh: LĐLĐ huyện Chợ Mới
Quang cảnh làm việc của Đoàn kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã Thanh Vận. Ảnh: LĐLĐ huyện Chợ Mới
Lên top