Công đoàn Y tế VN kí qui chế phối hợp với 4 LĐLĐ thành phố

Việc kí qui chế phối hợp với 4 LĐLĐ TP giúp Công đoàn Y tế VN chăm lo tốt hơn cho đoàn viên trong ngành.
Việc kí qui chế phối hợp với 4 LĐLĐ TP giúp Công đoàn Y tế VN chăm lo tốt hơn cho đoàn viên trong ngành.
Việc kí qui chế phối hợp với 4 LĐLĐ TP giúp Công đoàn Y tế VN chăm lo tốt hơn cho đoàn viên trong ngành.
Lên top