LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Trao 40 triệu hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn”

Đồng chí Phạm Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, Trưởng ban quản lý quỹ Mái ấm Công đoàn trao số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Nhà Mái ấm CĐ.
Đồng chí Phạm Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, Trưởng ban quản lý quỹ Mái ấm Công đoàn trao số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Nhà Mái ấm CĐ.
Đồng chí Phạm Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, Trưởng ban quản lý quỹ Mái ấm Công đoàn trao số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Nhà Mái ấm CĐ.
Lên top