LĐLĐ Thừa Thiên Huế: Diễn đàn “Nghe Công nhân nói - Nói với Công nhân”

Ông Nguyễn Xuân Tiếu - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thừa Thiên - Huế trả lời câu hỏi của người lao động. Ảnh: PĐ.
Ông Nguyễn Xuân Tiếu - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thừa Thiên - Huế trả lời câu hỏi của người lao động. Ảnh: PĐ.
Ông Nguyễn Xuân Tiếu - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thừa Thiên - Huế trả lời câu hỏi của người lao động. Ảnh: PĐ.
Lên top