LĐLĐ Hà Tĩnh phối hợp tuyên truyền chống khai thác hải sản trái phép

Các ngư dân dự buổi tuyên truyền chống khai thác hải sản trái phép. Ảnh: Trần Tuấn.
Các ngư dân dự buổi tuyên truyền chống khai thác hải sản trái phép. Ảnh: Trần Tuấn.
Các ngư dân dự buổi tuyên truyền chống khai thác hải sản trái phép. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top