Tổng LĐLĐVN:

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ

CNLĐ được nâng cao kiến thức pháp luật sẽ biết cách tự bảo vệ  mình khi quyền lợi chính đáng bị xâm phạm. Ảnh: T.E.A
CNLĐ được nâng cao kiến thức pháp luật sẽ biết cách tự bảo vệ mình khi quyền lợi chính đáng bị xâm phạm. Ảnh: T.E.A
CNLĐ được nâng cao kiến thức pháp luật sẽ biết cách tự bảo vệ mình khi quyền lợi chính đáng bị xâm phạm. Ảnh: T.E.A
Lên top