Đại hội Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ LĐLĐ Hà Tĩnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trần Tuấn
Đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ LĐLĐ Hà Tĩnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trần Tuấn
Đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ LĐLĐ Hà Tĩnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top