Hải Phòng: Cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Ngư dân gặp nạn được lực lượng Biên phòng sơ cứu kịp thời.
Ngư dân gặp nạn được lực lượng Biên phòng sơ cứu kịp thời.
Ngư dân gặp nạn được lực lượng Biên phòng sơ cứu kịp thời.
Lên top