Lai Châu: LĐLĐ huyện Tam Đường ký thỏa thuận phúc lợi cho đoàn viên

Buổi ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên giữa LĐLĐ huyện Tam Đường (Lai Châu) và Trung tâm mua sắm Đương Giang.
Buổi ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên giữa LĐLĐ huyện Tam Đường (Lai Châu) và Trung tâm mua sắm Đương Giang.
Buổi ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên giữa LĐLĐ huyện Tam Đường (Lai Châu) và Trung tâm mua sắm Đương Giang.
Lên top