LĐLĐ THỪA THIÊN - HUẾ

Đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô, xe thồ hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh"

Các đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô, xe thồ ra quân hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh". Ảnh: PĐ.
Các đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô, xe thồ ra quân hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh". Ảnh: PĐ.
Các đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô, xe thồ ra quân hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh". Ảnh: PĐ.
Lên top