Tổng LĐLĐVN và TCty Bưu điện đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (trái) và Chủ tịch HĐQT TCty Bưu điện VN Phạm Anh Tuấn trao bản kí kết chương trình phúc lợi đoàn viên và NLĐ. Ảnh: VH
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (trái) và Chủ tịch HĐQT TCty Bưu điện VN Phạm Anh Tuấn trao bản kí kết chương trình phúc lợi đoàn viên và NLĐ. Ảnh: VH
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (trái) và Chủ tịch HĐQT TCty Bưu điện VN Phạm Anh Tuấn trao bản kí kết chương trình phúc lợi đoàn viên và NLĐ. Ảnh: VH
Lên top