“Kinh phí công đoàn do tổ chức công đoàn quyết định”

Tài chính của tổ chức công đoàn được dành cho công đoàn cơ sở là chủ yếu, từ đó, công đoàn cơ sở sẽ có thêm điều kiện để chăm lo, bảo vệ cho đoàn viên và người lao động. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Bảo Hân.
Tài chính của tổ chức công đoàn được dành cho công đoàn cơ sở là chủ yếu, từ đó, công đoàn cơ sở sẽ có thêm điều kiện để chăm lo, bảo vệ cho đoàn viên và người lao động. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Bảo Hân.
Tài chính của tổ chức công đoàn được dành cho công đoàn cơ sở là chủ yếu, từ đó, công đoàn cơ sở sẽ có thêm điều kiện để chăm lo, bảo vệ cho đoàn viên và người lao động. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top