Ban Công đoàn Quốc phòng hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch

Đại tá Nguyễn Văn Đề trao quà cho Trường sĩ quan lục quân 1. Ảnh: T.E.A
Đại tá Nguyễn Văn Đề trao quà cho Trường sĩ quan lục quân 1. Ảnh: T.E.A
Đại tá Nguyễn Văn Đề trao quà cho Trường sĩ quan lục quân 1. Ảnh: T.E.A
Lên top