Dành kinh phí Công đoàn để hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động

Nhiều đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 (ảnh mang tính minh hoạ). Ảnh: T.E.A
Nhiều đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 (ảnh mang tính minh hoạ). Ảnh: T.E.A
Nhiều đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 (ảnh mang tính minh hoạ). Ảnh: T.E.A
Lên top