Lấy ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn:

Kinh phí công đoàn để chăm lo tốt hơn cho người lao động

Kinh phí Công đoàn 2% giữ vai trò quan trọng, đặc biệt là chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Ảnh minh hoạ: Bảo Hân
Kinh phí Công đoàn 2% giữ vai trò quan trọng, đặc biệt là chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Ảnh minh hoạ: Bảo Hân
Kinh phí Công đoàn 2% giữ vai trò quan trọng, đặc biệt là chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Ảnh minh hoạ: Bảo Hân
Lên top