Chậm đóng kinh phí công đoàn bị xử phạt đến 75 triệu đồng

Lao động gặp khó khăn phải ngừng việc do dịch COVID-19 được tổ chức Công đoàn tặng tiền, quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt, và quà trị giá 200.000 đồng. Ảnh LĐLĐ Gò Vấp cung cấp
Lao động gặp khó khăn phải ngừng việc do dịch COVID-19 được tổ chức Công đoàn tặng tiền, quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt, và quà trị giá 200.000 đồng. Ảnh LĐLĐ Gò Vấp cung cấp
Lao động gặp khó khăn phải ngừng việc do dịch COVID-19 được tổ chức Công đoàn tặng tiền, quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt, và quà trị giá 200.000 đồng. Ảnh LĐLĐ Gò Vấp cung cấp
Lên top