Kiên Giang: Gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc

Lên top