Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Thái Bình:

Không để người lao động thiệt thòi về quyền lợi

CĐ ngành Xây dựng Thái Bình chăm lo tốt đời sống tinh thần, vật chất giúp đoàn viên yên tâm làm việc. Ảnh: V.H
CĐ ngành Xây dựng Thái Bình chăm lo tốt đời sống tinh thần, vật chất giúp đoàn viên yên tâm làm việc. Ảnh: V.H
CĐ ngành Xây dựng Thái Bình chăm lo tốt đời sống tinh thần, vật chất giúp đoàn viên yên tâm làm việc. Ảnh: V.H
Lên top