Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2017-2022

TS Vũ Minh Đức trao tặng Bằng khen của Công đoàn GDVN cho đoàn viên công đoàn có nhiều thành tích (ảnh: Hoàng Hà)
TS Vũ Minh Đức trao tặng Bằng khen của Công đoàn GDVN cho đoàn viên công đoàn có nhiều thành tích (ảnh: Hoàng Hà)
TS Vũ Minh Đức trao tặng Bằng khen của Công đoàn GDVN cho đoàn viên công đoàn có nhiều thành tích (ảnh: Hoàng Hà)
Lên top