Đồng chí Nguyễn Văn Đức tiếp tục giữ chức Chủ tịch Công đoàn Cty CP Cảng Vật Cách

Các đại biểu chúc mừng và chụp ảnh chung với BCHCĐ Cty CP Cảng Vật Cách khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: CĐ Cty CP Cảng Vật Cách
Các đại biểu chúc mừng và chụp ảnh chung với BCHCĐ Cty CP Cảng Vật Cách khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: CĐ Cty CP Cảng Vật Cách
Các đại biểu chúc mừng và chụp ảnh chung với BCHCĐ Cty CP Cảng Vật Cách khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: CĐ Cty CP Cảng Vật Cách
Lên top