Công đoàn Thông tin và Truyền thông VN thực hiện Chương trình “Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”

Lễ ký kết diễn ra ngày 19.12 tại Hà Nội. Ảnh:L.N.
Lễ ký kết diễn ra ngày 19.12 tại Hà Nội. Ảnh:L.N.
Lễ ký kết diễn ra ngày 19.12 tại Hà Nội. Ảnh:L.N.
Lên top