Khó khăn vẫn đeo đuổi công nhân

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người lao động tỉnh Hải Dương. 
Ảnh: linh nguyên
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người lao động tỉnh Hải Dương. Ảnh: linh nguyên
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người lao động tỉnh Hải Dương. Ảnh: linh nguyên
Lên top