Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được trao Mái ấm Công đoàn

Lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lên top