LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: Biểu dương 22 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc

Lên top