Trao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Thuận

Liên đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Phan Thị Vinh
Liên đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Phan Thị Vinh
Liên đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Phan Thị Vinh
Lên top