Hội nghị Đối thoại ba bên khu vực ASEAN lần thứ 10

Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng ông Rajendra Kumar Acharya, Thư ký khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Mạng lưới Công đoàn Quốc tế (thứ tư từ trái sang) và ông Ian Mariano, Thư ký khu vực Đông Nam Á, Công đoàn Viên chức Quốc tế (thứ ba từ trái sang).
Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng ông Rajendra Kumar Acharya, Thư ký khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Mạng lưới Công đoàn Quốc tế (thứ tư từ trái sang) và ông Ian Mariano, Thư ký khu vực Đông Nam Á, Công đoàn Viên chức Quốc tế (thứ ba từ trái sang).
Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng ông Rajendra Kumar Acharya, Thư ký khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Mạng lưới Công đoàn Quốc tế (thứ tư từ trái sang) và ông Ian Mariano, Thư ký khu vực Đông Nam Á, Công đoàn Viên chức Quốc tế (thứ ba từ trái sang).
Lên top