Quyên góp quần áo ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam Tạ Thiên Long (áo xanh) tại Lễ quyên góp. Ảnh: CĐ TCty
Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam Tạ Thiên Long (áo xanh) tại Lễ quyên góp. Ảnh: CĐ TCty
Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam Tạ Thiên Long (áo xanh) tại Lễ quyên góp. Ảnh: CĐ TCty
Lên top