"Một giọt máu tình thương - Một đại dương tình thương"

Ngày hội hiến máu của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay.
Ngày hội hiến máu của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay.
Ngày hội hiến máu của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay.
Lên top