Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 17 (khoá XII): Cần nâng cao vai trò của công tác kiểm tra

Toàn cảnh hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 17 (khoá XII) diễn ra sáng 5.12. Ảnh: Hải Nguyễn.
Toàn cảnh hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 17 (khoá XII) diễn ra sáng 5.12. Ảnh: Hải Nguyễn.
Toàn cảnh hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 17 (khoá XII) diễn ra sáng 5.12. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top