Lâm Đồng: Xử lý doanh nghiệp nợ đóng bảo biểm xã hội

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với BHXH tỉnh rà soát, đôn đốc thu nộp BHXH. Ảnh: Đức Thiệm
LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với BHXH tỉnh rà soát, đôn đốc thu nộp BHXH. Ảnh: Đức Thiệm
LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với BHXH tỉnh rà soát, đôn đốc thu nộp BHXH. Ảnh: Đức Thiệm
Lên top